Ambu® Airway Management Trainer

 • Aktiv uppsikt över deltagarens agerande
 • Alla intubationstekniker
 • Enkel rengöring och skötsel

Ambu Airway Management Trainer är avsedd för utbildning av intubationstekniker med alla förekommande tuber och instrument för supraglottisk luftväg.

Egenskaper

Huvudets vänstra sida är öppet för att man ska kunna se kursdeltagarens agerande. Svalgets och luftstrupens väggar är transparenta så att kursdeltagaren kan se hur tuben rör sig ned genom strupen. Ljudsignaler hörs om man trycker för hårt mot tänderna så att man genast märker om man gör fel. Signalernas känslighet kan justeras. Intubationssvårigheten kan justeras för att simulera olika patienttyper.

Ambu Airway Management Trainer är avsedd för träning i alla moderna tekniker för luftvägsbehandling. Det går att öva på placering av orotrakealtuber, larynxmasker, Combitube™, nasogastriska tuber, nasofaryngeala tuber, endotrakealtuber och Guedel-luftvägar. 

Ambu Airway Management Trainer är enkel att rengöra och sköta om. Det går att komma åt alla delar utan att använda verktyg.

Ambu Airway Management Trainer är en verklighetstrogen simulation av mun, näsborrar, tänder, tunga, svalg, struphuvud, struplock, stämband, luftstrupe, matstrupe och lungor. Det känns realistiskt när man lyfter och böjer tillbaka huvudet. Vid förflyttning av huvud, halsrygg och käke leder det till verklighetstrogna anatomiska förändringar under intubation.

Ambu Airway Management Trainer har också en elektronisk tandsensor som visar om man trycker för hårt mot övre tandraden.

Vi rekommenderar att använda följande storlekar vid träning med Airway Management Trainer:

 • Endotrakealtub 8 mm
 • Nasogastrisk tub 7 mm
 • Larynxmask, storlek 3 och 4

  Specifikationer

  Närmare specifikationer finns i databladen.

  Mått

  40 x 24 x 35 cm

  Vikt

  5 kg

  Reservdelar

  Vi erbjuder 10 Reservdelar för denna produkt

  Nedladdningar

  Datasheets

  file_download Ambu® Airway Management Trainer
  (199,94 KB - pdf)

  Supplementary Information

  file_download Reach document for Training Manikins
  (232,34 KB - pdf)
  file_download Symbol Explanation
  (1,22 MB - pdf)

  November 2017

  keyboard_arrow_up