Sätt ljus på dolda kostnader

• Tid som ägnas åt omplacering
• Användning av bronkoskop
• Extra narkosläkare 
• Service och reparationer
• Rengöringskostnad

VivaSight-DL
Det kostnadseffektiva alternativet för enlungsventilation

VivaSight-DL är en dubbellumentub (DLT) för engångsbruk som erbjuder en smidig och kostnadseffektiv metod för enlungsventilation som ger ökad patientsäkerhet.

En nyligen genomförd hälsoekonomisk studie indikerar att VivaSight-DL även kan erbjuda uppenbara ekonomiska fördelar.

Ladda ner

Studien visar på besparingar på 47,65 USD per procedur

Den hälsoekonomiska studien (Larsen et al., aug. 2019), som bygger på ett randomiserat kontrollerat försök, är världens första där man jämför kostnaderna för och effekterna av en konventionell DLT som används i kombination med ett återanvändningsbart bronkoskop med kostnaderna för och effekterna av enbart VivaSight-DL. Slutsatsen blev att VivaSight-DL är ett kostnadseffektivt alternativ för procedurer med enlungsventilation.

Potentiella vinster för inrättningar i alla storlekar

Enligt studien var den inkrementella besparingen per enlungsventilation (OLV) 47,65 USD med VivaSight-DL (se tabell 1). Detta motsvarar en årlig besparing på 28 600 USD (om man antar att antalet procedurer per år är 600). Men även vid ett större antal årliga OLV-procedurer (800, 1 000 och 1 200 [grundscenario 600]) är VivaSight-DL kostnadseffektiv.

1 Larsen et al. A Cost-Effectiveness Analysis Comparing the VivaSight Double-lumen Tube to a Conventional Double-Lumen Tube in Adult Patients Undergoing Thoracic Surgery Involving One-lung Ventilation. 2019 PharmacoEconomics Open

VivaSight-DL förbättrar arbetsflödet

Tabellerna är ett resultat av en kostnadseffektivitetsanalys baserad på ett randomiserat kontrollerat försök som genomfördes vid ett stort danskt universitetssjukhus där omkring 600 enlungsventilationer utförs varje år.

Försöket var tvådelat: 22 patienter i gruppen med konventionell DLT, och 30 i gruppen med VivaSight-DL.

Tre skäl till att VivaSight-DL minskar dolda kostnader

Analysen visar att VivaSight-DL minskar kostnader som är kopplade till konventionella DLT:er, och det finns tre huvudsakliga skäl till detta.

 

1 Den kontinuerliga visualisering som VivaSight-DL erbjuder innebär en betydande minskning av behovet av att använda ett bronkoskop för att kontrollera att tuben är korrekt placerad.

2 Eftersom VivaSight-DL är en engångsprodukt elimineras de kostnader som är kopplade till rengöringen av bronkoskop.

3 VivaSight-DL kan minska den tid och de resurser du lägger på omplaceringar vid användning av en konventionell DLT och ett bronkoskop.

Ladda ner en sammanfattning av den nya hälsoekonomiska studien

 

A Cost-Effectiveness Analysis Comparing the VivaSight Double-lumen Tube and a Conventional Double-lumen Tube in Adult Patients Undergoing Thoracic Surgery Involving One-Lung Ventilation.

Larsen et al., 2019, PharmacoEconomics Open
 

Ladda ner

keyboard_arrow_up