Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats med innehåll ägs och tillhandahålls av Ambu A/S, Baltorpbakken 13, 2750 Ballerup, Danmark, CVR-nummer 6364 4919, telefon +45 7225 2000 (”Ambu”).

Innehållet på denna webbplats är endast avsedd som information. Webbplatsen erbjuder inga råd eller rekommendationer och ska inte användas som utgångspunkt för att fatta beslut eller vidta åtgärder. Du bör kontakta professionell rådgivning inom relevant fält för att få hjälp att bedöma innehållet.

Ansvarsfriskrivning

Informationen tillhandahålls i ”befintligt skick” och Ambu erbjuder inga löften eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier avseende säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller att inget rättighetsintrång föreligger. Därutöver utställer Ambu inga löften eller garantier av någon form avseende fullständighet, riktighet, ordningsföljd, aktualitet, tillgänglighet, funktion och efterlevnad av tillämplig lagstiftning. Genom att använda denna webbplats godtar du att det finns risk för att informationen är ofullständig, felaktig eller inte uppfyller dina behov eller krav.

Du använder av denna webbplats och dess innehåll på egen risk. Ambu bär inget ansvar för eventuella egendoms- eller personskador som uppstår på grund av din tillgång till, användning av eller tilltro till innehållet, eller oförmågan att få tillgång till, använda eller förlita dig på denna webbplats eller de webbplatser som denna webbplats länkar till oavsett om sådant innehåll är korrekt eller fullständigt. Ambu har inget ansvar för direkta skador, indirekta eller tillfälliga skador, följdskador, skadestånd och särskilda skador, förlorade möjligheter, utebliven vinst eller annan typ av förlust eller skada. Detta inkluderar skador som beror på virus och andra hot som kan infektera din dator.

Ambu förbehåller sig rätten att när som helst ändra, ersätta eller radera innehåll eller begränsa åtkomst till eller upphöra att erbjuda denna webbplats enligt eget gottfinnande och utan föregående meddelande.

Upphovsrätt

Innehållet på denna webbplats tillhör Ambu och skyddas av lagar om upphovsrätt. Du får inte kopiera, återge, återpublicera, överföra, posta, överföra eller på något sätt distribuera innehållet på denna webbplats, inklusive text, ljud och video, vare sig för allmänt eller kommersiellt bruk eller kommunikation, utan föregående skriftligt tillstånd från Ambu.

Det är emellertid tillåtet att ladda ned material som visas på denna webbplats för icke kommersiell användning och personligt bruk förutsatt att upphovsrätt, varumärken och annan äganderätt respekteras. Ambu godtar att eventuella varumärken kan komma att användas eller hänvisas till på ett icke-kommersiellt sätt då Ambus produkter eller komponenter visas eller diskuteras.

Varumärken

Företagets namn, varumärken, tjänstemärken, handelsnamn, logotyper, slogans och produkter som visas på denna webbplats är skyddade i hela världen och får inte användas på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Ambu. Inget på denna webbplats får tolkas som en underförstådd (eller annan) rättighet eller licens att använda varumärken som visas på denna webbplats utan föregående skriftligt tillstånd från Ambu.

Användning av frågor och kommentarer

Frågor, kommentarer, förslag eller annan kommunikation, inklusive idéer, uppfinningar, principer, tekniker eller kunskap som du skickar till Ambu via denna webbplats eller på annat sätt, elektroniskt eller genom annan metod, blir Ambus egendom och kan komma att utan begränsningar användas av Ambu för alla tänkbara syften, inklusive utveckling, tillverkning och/eller marknadsföring av varor eller tjänster. Ambu behandlar inte sådan kommunikation konfidentiellt, men vi fortsätter dock att respektera din integritet vad gäller sådan kommunikation (se sekretessförklaringen i denna länk).  

Frågor eller invändningar

Om du har frågor om eller invändningar mot innehållet på denna webbplats, kontakta oss via e-post på ambu@ambu.com eller telefon +45 7225 2000. Du kan också skicka brev till oss: Ambu A/S, Baltorpbakken 13, DK-2750 Ballerup, Danmark, Att.: Corporate Communications.

Lagval och val av jurisdiktion

Denna ansvarsfriskrivning och innehållet på denna webbplats regleras endast enligt dansk lagstiftning, exklusive internationell privaträtt utan hänsyn till eventuella lagkonflikter. Eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med denna frånskrivning som inte kan lösas i godo ska uteslutande handläggas av danska domstolar.

keyboard_arrow_up