Gastroenterologi

Ambu anser att sterila mag-tarm-endoskop för engångsbruk ska vara lika bra som sina traditionella motsvarigheter, men samtidigt vara mer tillgängliga och ge förbättrad patientsäkerhet.

Bekanta verktyg med nya fördelar

 
The Ambu® aScope™ 4 Broncho Large 5.8/2.8 single-use bronchoscope

Ambu® aScope™ Duodeno
Hjälper dig att hantera korskontamineringsproblem hos patienten.

Se produkt

Ambu® aScope™ 4 Broncho Regular 5,0/2,2 bronkoskop för engångsbruk

Gastroskopi
Ambu kommer att lansera ett sterilt gastroskop för engångsbruk under 2021.

Ambu® aScope™ 4 Broncho Regular 5,0/2,2 bronkoskop för engångsbruk

Kolonoskopi
Ambu kommer att lansera ett sterilt kolonoskop för engångsbruk under 2021.

Fakta och siffror

Ambu aScope Duodeno:
100 % plastneutral i Europa och Latinamerika

Samarbetet med Plastic Bank® kommer att förhindra att över 100 ton plast hamnar i havet. Mängden motsvarar all den plast som används till Ambus samtliga aScope-produkter för engångsbruk i EMEA och Latinamerika varje år.
Läs mer

Infektionskontroll
Få fakta och siffror bakom risken för korskontaminering av patienter när du använder GI-endoskop. Lär dig också om tre av de viktigaste utmaningarna relaterade till rengöringsprocessen av återanvändningsbara skop och hur de kan påverka ditt arbete.
Lär dig mer om infektionskontroll inom gastroenterologi

Evidens

 

Kontaminering observerades i 15% av alla duodenoskop trots rengöring (Rauwers 2018, GUT)
Läs artikeln på BMJ tidskriften

Duodenoskop som används till att utföra ERCP var inblandade i infektionsutbrott (Kim et al., 2016, GIE)
Läs abstrakt på GIE tidsskriften

 

Befintliga desinfektionsrekommendationer (HLD) från tillverkare är otillräckliga (Ross et al., 2015, GIE)
Läs abstrakt på GIE tidsskriften

Vetenskapliga konferensposters

UEGW
Uppskattad kontamineringsgrad för rengjorda gastroskop 22,31%
Se poster

UEGW
Jämförelse av återanvändbara duodenoskop med duodenoskop för engångsbruk
Se poster

UEGW
Resultat belyser behovet av att utbilda endoskopipersonal om rengöringsprocessen för att minimera korskontaminering
Se poster

UEGW
Hur redo är Europa att införa duodenoskop för engångsbruk?
Se poster

 

ACG
Är endoskop för engångsbruk framtiden för ERCP?
Se poster

Sammanfattning av undersökning (ljud)
Vi frågade 70 GI-läkare om deras attityder till duodenoskop för engångsbruk. Få en snabb sammanfattning av resultatet.
Lyssna nu (04min12sek)

ISPOR
Uppskattad endoskoprelaterad infektionsrisk associerad med återanvändbara duodenoskop
Se poster

 

Resurser från internet

Månatlig tidskrift för dig som arbetar med det gastrointestinala systemet
gastroendonews.com

App med personanpassade flöden från medicinska tidskrifter
QxMD.com

Information om ekonomi, teknik och förfaranden
GIEndoscopy.com by Ambu

 

keyboard_arrow_up