Användningsområden

Ambus endoskop för engångsbruk kan användas för ett stort antal procedurer, inklusive nasal endoskopi, flexibel laryngoskopi och behandlingar.

Flexibel laryngoskopi

aScope 4 RhinoLaryngo är en lösning för engångsbruk som alltid är klar för användning och effektiviserar undersökningar inom både öppen- och slutenvården.

Läs mer

Icon + text: Flexible laryngoscopy

Biopsi direkt på mottagningen

Det är fullt möjligt att slippa de risker, kostnader och den tidsåtgång som vanligen förknippas med biopsimetoder av standardtyp. Läs mer om biopsier på mottagningen.

Läs mer

Icon + text: In-office biopsy

keyboard_arrow_up