Biopsi direkt på mottagningen

Ett säkert, effektivt och kostnadsreducerande alternativ

Nya möjligheter

Tack vare stora förbättringar av flexibla rhinolaryngoskop med arbetskanal kan de nu användas för flera olika terapeutiska förfaranden, till exempel för att utföra biopsier på den otorinolaryngologiska mottagningen17.

Varför borde du överväga att göra biopsier direkt på mottagningen?

Biopsier som utförs under narkos kan innebära:

 • Risker som förknippas med narkos12
 • Större resursbehov och därmed ökade kostnader2,3,10
 • Patientens väg från diagnos till behandling blir lång och komplicerad2,15,16

“Att utföra biopsier under lokalbedövning direkt på mottagningen med hjälp av flexibel digital videolaryngoskopi är en säker och kostnadseffektiv lösning för att nå fram till en histopatologisk diagnos"15.

Tre anledningar till att du bör överväga att göra biopsier direkt på mottagningen

När biopsier utförs på mottagningen slipper patienterna den risk som narkos alltid innebär och får samtidigt en snabbare diagnos – och därmed en kortare väntetid för behandling – samtidigt som sjukhuset får det enklare att fördela resurser 5,7.

1. Snabb behandling
Det blir fullt möjligt att utföra en biopsi direkt på mottagningen redan vid första besöket12. Har man knappa resurser och långa väntelistor kan det innebära en avsevärd lättnad för operationsavdelningen6,8.

2. Säker och effektiv patientvård*
Säkerheten bevisas av få komplikationer och hög tolerans3,4,9. Effektiviteten för biopsier på mottagningen stöds av den höga specificiteten13.

3. Bättre upplevelse och utfall för patienten
Patienterna slipper de risker som förbinds med narkos12 – något som är särskilt viktigt i fall med signifikant samsjuklighet16. Tillgänglig information påvisar också att snabbare resultat lindrar patienternas oro2. Till sist ger en kortare tid fram till diagnos och behandlingsstart ett bättre resultat15,16.

*Observera att lägre känslighet är vanlig, och om resultaten tycks vara negativa kan det vara så att patienten behöver en ny biopsi under narkos för att bekräfta fynden2,14. Det är därför läkarens ansvar att remittera patienten vidare för ytterligare undersökningar om så bedöms lämpligt.

Hur kostnaderna minimeras med biopsier på mottagningen

Flera kostnadsstudier har bevisat att kostnaderna kan sänkas genom att biopsier utförs på mottagningen i stället för under narkos2,3,10.

Fortsätta som vanligt eller förnya sig

Fundera på hur vårdprocessen ser ut och överväg om det kan vara dags att omorganisera verksamheten.

1. Resurser för biopsi under narkos behövs inte längre
Kostnaderna för operationssal, narkos och narkosläkare samt uppvaket elimineras10,11,16.

2. Kortare väntetider anses kostnadseffektivt
Kortare väntetider till både diagnos och behandling förbättrar patientutfallet och minimerar kostnaderna jämfört med nuvarande rutiner15,16,8.

Seminarium om nasoendoskopi och instrumentanvändning
Under ENT UK BACO International berättar Vivek Kauchek, konsulterande ÖNH- och sköldkörtelkirurg och ÖNH-klinikchef på Stepping Hill Hospital i Storbritannien, om sina erfarenheter av att använda Ambu® aScope 4 RhinoLaryngo Intervention för engångsbruk inom öppenvården.

Se webbinariet för att få veta mer om:
• Tre kliniska fall
• Råd och tips för att komma igång
• Förslag på biopsiteknik

Se webbinariet

Fördelar med biopsi direkt på mottagningen
Ta reda på hur du kan minimera kostnaderna och förenkla patientvården genom att flytta lämpliga ÖNH-biopsier från operationsavdelningen till öppenvården. Du får dessutom veta mer om tre kliniska fall.

Ladda ner broschyr

Ambu® aScope 4 RhinoLaryngo Intervention

Den perfekta lösningen för biopsi på mottagningen

Engångsskopet aScope 4 RhinoLaryngo Intervention med arbetskanal (som är perfekt för terapeutiska förfaranden som t.ex. biopsier) kombinerat med aView 2 Advance HD-skärmen får du:

Högkvalitativ bildtagning

 • Möjlighet att navigera i de övre luftvägarna och på ett säkert sätt identifiera anatomiska strukturer
 • Möjlighet att spara filmer och bilder och dokumentera dem via PACS-anslutningen

Effektivt engångsbruk

 • Konstant tillgänglighet till skop med kanal som alltid finns till hands
 • Ingen tid går åt för reprocessing eller rengöring 

Kostnadseffektivt och transparent engångskoncept6,11, 12

 • Kostnad direkt kopplad till patientvolym
 • Ingen betydande investering i kapitalutrustning
 • Inga reparationskostnader

SE PRODUKTINFORMATION

Referencer

 1. Becker, S., Hagemann, J., O'Brian, C., Weber, V., Döge, J., Helling, K., & Ernst, B. (2019). First experiences with a new flexible single-use rhino-laryngoscope with working channel - a preliminary study. Abstract- Und Posterband – 90. Jahresversammlung Der Deutschen Gesellschaft Für HNO-Heilkunde, Kopf- Und Hals-Chirurgie E.V., Bonn – Digitalisierung In Der HNO-Heilkunde. doi: 10.1055/s-0039-1685699.

 2. Castillo Farías, F., Cobeta, I., Souviron, R., Barberá, R., Mora, E., Benito, A. and Royuela, A., 2015. In-office cup biopsy and laryngeal cytology versus operating room biopsy for the diagnosis of pharyngolaryngeal tumors: Efficacy and cost-effectiveness. Head & Neck, 37(10), pp.1483-1487.

 3. Cha, Wonjae, Byung Woo Yoon, Jeon Yeob Jang, Jin Choon Lee, Byung Joo Lee, Soo Geun Wang, Jae Keun Cho, and Ilyoung Cho. 2016. “Office-Based Biopsies for Laryngeal Lesions: Analysis of Consecutive 581 Cases.” Laryngoscope 126(11):2513–19.

 4. Cohen JT, Bishara T, Trushin V, Benyamini L. Adverse Events and Time to Diagnosis of In-Office Laryngeal Biopsy Procedures. Otolaryngol Head Neck Surg. 2018 Jul;159(1):97-101. doi: 10.1177/0194599818764412. Epub 2018 Mar 13. PMID: 29533699.

 5. Fang TJ, Li HY, Liao CT, Chiang HC, Chen IH. Office-based narrow band imaging-guided flexible laryngoscopy tissue sampling: a cost-effectiveness analysis evaluating its impact on Taiwanese health insurance program. J Formos Med Assoc. 2015;114(7):633-638. 

 6. Han, A., Miller, J., Long, J., & St John, M. (2020). Time for a Paradigm Shift in Head and Neck Cancer Management During the COVID-19 Pandemic. Otolaryngology–Head and Neck Surgery, 163(3), 447-454. doi: 10.1177/0194599820931789.

 7. Leboulanger, N., Celerier, C., Thierry, B., & Garabedian, N. (2016). How to perform endoscopy in paediatric otorhinolaryngology? European Annals Of Otorhinolaryngology, Head And Neck Diseases, 133(4), 269-272. doi: 10.1016/j.anorl.2016.03.002.

 8. Lee, Francisco, Kristine A. Smith, Shamir Chandarana, T. Wayne Matthews, J. Douglas Bosch, Steven C. Nakoneshny, and Joseph C. Dort. 2018. “An Evaluation of In-Office Flexible Fiber-Optic Biopsies for Laryngopharyngeal Lesions.” Journal of Otolaryngology - Head and Neck Surgery 47(1):1–5.

 9. Lippert, Dylan, Matthew R. Hoffman, Phat Dang, Timothy M. McCulloch, Gregory K. Hartig, and Seth H. Dailey. 2015. “In-Office Biopsy of Upper Airway Lesions: Safety, Tolerance, and Effect on Time to Treatment.” Laryngoscope 125(4):919–23.

 10. Marcus, S., M. Timen, Gregory R. Dion, Mark A. Fritz, Ryan C. Branski, and Milan R. Amin. 2019. “Cost Analysis of Channeled, Distal Chip Laryngoscope for In-Office Laryngopharyngeal Biopsies.” Journal of Voice 33(4):575–79.

 11. Naidu, Harini, J. Pieter Noordzij, Arang Samim, Scharukh Jalisi, and Gregory A. Grillone. 2012. “Comparison of Efficacy, Safety, and Cost-Effectiveness of in-Office Cup Forcep Biopsies versus Operating Room Biopsies for Laryngopharyngeal Tumors.” Journal of Voice 26(5):604–6.

 12. Richards, Amanda L., Manikandan Sugumaran, Jonathan E. Aviv, Peak Woo, and Kenneth W. Altman. 2015. “The Utility of Office-Based Biopsy for Laryngopharyngeal Lesions: Comparison with Surgical Evaluation.” Laryngoscope 125(4):909–12.

 13. R. Rodellar and R. Russell, “Upper airway biopsy cost-effectiveness analysis: Outpatient clinic vs. operating theatre,” Value Heal., vol. 23, no. 12, 2020, [Online]. Available: https://europe2020-ispor.ipostersessions.com/Default.aspx?s=79-EA-B2-D9-3D-CC-14-22-CA-57-AF-60-CD-61-77-97.

 14. Saga, C., Olalde, M., Larruskain, E., Álvarez, L., & Altuna, X. (2017). Application of Flexible Endoscopy-Based Biopsy in the Diagnosis of Tumour Pathologies in Otorhinolaryngology. Acta Otorrinolaringologica (English Edition), 69(1), 18-24. doi: 10.1016/j.otoeng.2017.12.008.

 15. Schutte, Henrieke W., Robert P. Takes, Piet J. Slootweg, Marianne J. P. A. Arts, Jimmie Honings, Frank J. A. van den Hoogen, Henri A. M. Marres, and Guido B. van den Broek. 2018. “Digital Video Laryngoscopy and Flexible Endoscopic Biopsies as an Alternative Diagnostic Workup in Laryngopharyngeal Cancer: A Prospective Clinical Study.” Annals of Otology, Rhinology and Laryngology 127(11):770–76.

 16. Simons, Pascale A. M., Bram Ramaekers, Frank Hoebers, Kenneth W. Kross, Wim Marneffe, Madelon Pijls-Johannesma, and Dominique Vandijck. 2015. “Cost-Effectiveness of Reduced Waiting Time for Head and Neck Cancer Patients Due to a Lean Process Redesign.” Value in Health 18(5):587–96.

 17. Wellenstein et al., Office-Based Procedures for the Diagnosis and Treatment of Laryngeal Pathology, J Voice2018 Jul;32(4):502-513 doi: 10.1016/j.jvoice.2017.07.018. Epub 2017 Sep 19.

keyboard_arrow_up