Användningsområden

Ambus endoskop för engångsbruk och andra enheter kan användas för ett stort antal luftvägsprocedurer

Intubation

Kliniska studier dokumenterar fördelarna med användningen av visualiseringsutrustning vid luftvägsbehandling, och aScope 4 Broncho och King Vision är det idealiska valet vid alla former av intubation.

Läs mer

Enlungsventilation

Visualisering rekommenderas som god klinisk sed när dubbellumentuber eller bronkblockar ska föras in och placeras, förfaranden som kan innebära avsevärda svårigheter. VivaSight-portföljen möjliggör snabb och effektiv enlungsventilation och ökar patientsäkerheten.

Läs mer

Hantering av sekretion

Ett av de vanligaste användningsområdena för bronkoskopi på IVA är hantering av sekretion och atelektas. Visuell vägledning med ett aScope 4 Broncho Large garanterar att man på ett säkert och effektivt sätt kan avlägsna sekret utan risk för att skada bronkernas slemhinna.

Läs mer

BAL & BW

Kritiskt sjuka och mekaniskt ventilerade patienter är utsatta för många olika risker vid IVA-vård.
BAL är en utmärkt metod för att ställa en snabb och korrekt diagnos. Men kan du alltid få tag på ett flexibelt bronkoskop när det behövs?

Läs mer

Bedside-PDT

Användning av bronkoskop vid PDT förbättrar patientsäkerheten. aScope 4 Broncho erbjuder klara fördelar eftersom man slipper alla reparationskostnader som vanligen är förknippade med användningen av bronkoskop vid PDT. Det eliminerar dessutom risken för korskontaminering.

Läs mer

Utbildning

Brist på utrustning och oro för att skada dyra endoskopisystem utgör hinder för att träna upp sina förmågor inom intubation och bronkoskopi. Genom att använda ett aScope 4 Broncho för engångsbruk slipper du oroa dig för att någon annan behöver den utrustning du använder för träning eller för kostnader som uppstår i samband med reprocessing och reparationer.

Läs mer

keyboard_arrow_up