BAL & BW

Det perfekta bronkoskopet för akut bronkoskopi

Akut bronkoskopi

På IVA är bedside-bronkoskopier, till exempel bronkoalveolärt lavage (BAL) eller lungsköljning (BW), rutinåtgärder som utförs av intensivvårsläkaren eller annan luftvägsspecialist. Resulterande cytologiprover och odlingar bidrar till att skräddarsy patientens behandling.1

Alla intensivvårdsavdelningar bör kunna utföra bronkoskopi dygnet runt

Kritiskt sjuka och mekaniskt ventilerade patienter är utsatta för många olika risker under inneliggandet, och ventilatorinducerad pneumoni (VAP) är en av de vanligaste. Man bedömer att upp till 28 % av alla intuberade patienter som behöver mekanisk ventilation drabbas av VAP.

Med tanke på att VAP ofta får allvarliga följdverkningar är en snabb och korrekt diagnos av största vikt. Bronkokopi med bronkoalveolärt lavage (BAL) är en utmärkt diagnosmetod.

Bronkoskopi får aldrig göra att antimikrobiell behandling fördröjs, och detta gäller framför allt i intensivvårdsmiljöer. Det är därför avgörande att ett bronkoskop alltid finns tillgängligt.2

Alltid sterilt. Alltid tillgängligt.

aScope 4 Broncho är ett flexibelt bronkoskop för engångsbruk som passar för många olika bronkoskopiprocedurer på IVA. Eftersom aScope 4 Broncho är sterilt redan vid leverans elimineras risken för korskontaminering.

Det portabla plug and play-systemet är enkelt att transportera och förbereda. Det kan användas omedelbart och ser till att patienten vid behov kan behandlas utan dröjsmål, utan att behöva vänta på ett rent bronkoskop eller att en luftvägsspecialist ska komma.

Se produkter

Ett bronkoskop ska vara tillgängligt omedelbart

Fundera på det – kan du alltid få tag på ett flexibelt bronkoskop när det behövs? Och hur är det på nätterna och helgerna?

På många IVA brukar man behöva beställa en bronkoskopvagn och sedan vänta. Men varenda minut räknas. Väntetiden kan vara 30 minuter eller till och med upp till flera timmar. Problemen blir ännu värre när det är svårt att få tag på personal. Vem är tillgänglig just i det ögonblick då bronkoskopet anländer?

Bronkoskopi ska kunna passa in i schemat
Planering idag jämfört med planering med aScope 4 Broncho

Planering idag

Tänk dig att du vill utföra fyra bronkoskopier idag. Hinner du med allihop? Är det säkert att du har ett bronkoskop till hands när det behövs, och att det finns övrig personal på plats? Hur lång tid tar det att få ett rent bronkoskop? Om du måste vänta till i morgon, vilka följder får en försenad behandling för dina patienter?

Planering med aScope 4 Broncho

Tänk dig i stället att du kan planera in bronkoskopier när du vill. Ditt bronkoskopisystem kan förberedas på några sekunder. Du kan om du så vill inleda varje dag med alla bronkoskopier eller skjuta på dem till senare. Även om detta senare råkar bli klockan två på natten kan du ändå utföra en bronkoskopi.

Kan ett bronkoskop för engångsbruk ge lika bra resultat som ett för flergångsbruk?

Enligt fler än 50 studier och en utvärdering utförd av två oberoende erfarna kliniker är svaret på frågan ja. Ambus bronkoskopilösning aScope för engångsbruk bedömdes vara lättanvänd och ledde till 100 % lyckade försök för BAL och BW för invasivt ventilerade kritiskt sjuka patienter.2

100%

Införande till större
bronksegment

91%

Sugkapacitet

96%

Bildkvalitet


20

Patienter
(BAL och BW)

2

Bronkoskopister

100%

Framgångsrikt genomförande

Erfarenheter av Ambu aScope

Referenser

  1. A. Ernst, Introduction to Bronchoscopy, kap. 9, sid. 85–96, Carla Lamb, Bronchial washing, bronchioalveolar lavage, bronchial brush, and endobronchial biopsi, Cambridge Medicine, 2009

  2. A. Ernst, Introduction to Bronchoscopy, kap. 12, Jed A. Gorden, Bronchoscopy in the Intensive Care Unit, sid. 115–123, Cambridge Medicine,  2009

  3. McGrath AB, et al. Evaluating the Ambu aScope 3 system for bronch-alveolar lavage and bronchial wash in invasively ventilated patients. 2013, 26th ESCIM Annual Congress, Paris; 2013.

keyboard_arrow_up