BAL & BW

Det perfekta bronkoskopet för akut bronkoskopi

Bronkoskopi med patienten i sängläge

På de flesta IVA utförs akut bronkoskopi som exempelvis bronkoalveolärt lavage (BAL) och bronkoalveolär spolning (BW) som rena rutinförfaranden för att bidra till att välja rätt vårdväg för patienten.1 Vårdpersonalen måste emellertid klara av utmaningar som fördröjningar i arbetsflödet och risken för kontaminerade prov. På den här sidan kan du läsa om utmaningarna och hur Ambu® aScope™ 4 Broncho provtagningsset hjälper dig att klara av dem.

Varenda minut är viktig

Kritiskt sjuka och mekaniskt ventilerade patienter är utsatta för många olika risker vid IVA-vård. Man bedömer till exempel att upp till 28 % av alla intuberade patienter som behöver mekanisk ventilation drabbas av VAP (respiratorassocierad pneumoni). 

Med tanke på att bland annat VAP ofta får allvarliga följdverkningar är en snabb och korrekt diagnos av största vikt. Bronkoskopi med bronkoalveolärt lavage (BAL) är en utmärkt diagnosmetod. Bronkoskopi får emellertid aldrig medföra en fördröjd antimikrobiell behandling, och detta gäller framför allt inom intensivvården. Det är därför av största vikt att ett bronkoskop alltid finns tillgängligt.1

Alltid redo

Det vanliga på många IVA är att beställa fram en bronkoskopvagn och sedan vänta. Man kan få vänta allt från några minuter till flera timmar. Problemen blir än värre när det är svårt att få tag på personal. Vem är tillgänglig just i det ögonblick då bronkoskopet anländer?

Bronkoskopi ska kunna passa in i schemat
Planering idag jämfört med planering med aScope 4 Broncho

 

Planering idag

Tänk dig att fyra bronkoskopier måste få plats i dagens schema. Är det säkert att du har ett bronkoskop till hands när det behövs, och finns övrig personal på plats? Hur lång tid tar det att få ett rent bronkoskop? Om du måste vänta till nästa dag, vilka följder får en försenad behandling för dina patienter?

Planering med aScope 4 Broncho

Tänk dig i stället att du kan schemalägga bronkoskopier precis när som helst och förbereda systemet på bara några sekunder. Du kan utföra alla undersökningar redan på morgonen eller skjuta på dem. Även om det innebär mitt i natten kan du alltid utföra en BAL eller BW när du har aScope™ 4 Broncho provtagningsset till hands.

Kan ett bronkoskop för engångsbruk ge lika bra resultat som ett för flergångsbruk?

Enligt fler än 50 studier och en utvärdering utförd av två oberoende erfarna kliniker är svaret på frågan ja. Ambus bronkoskopilösning aScope för engångsbruk bedömdes vara lättanvänd och ledde till 100 % lyckade försök för BAL och BW för invasivt ventilerade kritiskt sjuka patienter.2

100%

Införande till större
bronksegment

91%

Sugkapacitet

96%

Bildkvalitet


20

Patienter
(BAL och BW)

2

Bronkoskopister

100%

Framgångsrikt genomförande

Erfarenheter av Ambu aScope

Påverkar ditt arbetsflöde för bronkial provtagning de kliniska utfallen?

Ambu ville få en ökad förståelse för problemen med arbetsflöden och provtagning och genomförde därför en undersökning hos läkare på IVA och/eller bronkoskopiavdelningar i USA och Storbritannien där 116 personer svarade.2

Borttappade bronkiala prover?

Vänta på ett bronkoskop?

Läs om hur du kan minska risken för kontamination

av all klinisk personal har tappat bort ett prov. 

av alla intensivvårdsläkare gör ofta detta.

av alla läkare är oroade över kontamination under BAL/BW.

Läs om hur dagens BAL/BW-arbetsflöden kan påverka kliniska utfall:

Ladda ner white paper

Referenser

  1. A. Ernst, Introduction to Bronchoscopy, kap. 9, sid. 85–96, Carla Lamb, Bronchial washing, bronchioalveolar lavage, bronchial brush, and endobronchial biopsi, Cambridge Medicine, 2009

  2. A. Ernst, Introduction to Bronchoscopy, kap. 12, Jed A. Gorden, Bronchoscopy in the Intensive Care Unit, sid. 115–123, Cambridge Medicine,  2009

  3. McGrath AB, et al. Evaluating the Ambu aScope 3 system for bronch-alveolar lavage and bronchial wash in invasively ventilated patients. 2013, 26th ESCIM Annual Congress, Paris; 2013.

keyboard_arrow_up