Enlungsventilation

Nästa nivå för visualisering

Visualisering för god klinisk sed
vid enlungsventilation

Det kan vara svårt att föra in och placera en dubbellumentub (DLT) eller en bronkblockare (EBB). Det hör inte till ovanligheterna att tuben placeras fel och/eller lossnar i ett senare skede, och det anses vara god klinisk sed att visuellt bekräfta att tuben har rätt position.

Visualisering vid enlungsventilation ökar patientsäkerheten

Ambus produktportfölj för enlungsventilation (OLV) förenklar processen att placera dubbellumentuber och bronkblockare tack vare den visuella kontrollen under hela förloppet.

 

Smidig enlungsventilation

VivaSight-DL med sin integrerade högupplösta kamera gör att dubbellumentuben kan föras in både snabbt och effektivt. Löpande visuell övervakning under hela proceduren är inte bara förmånligt rent kliniskt, utan ökar samtidigt patientsäkerheten. VivaSight-DL kan användas för både vänster- och högersidig thoraxkirurgi, precis som alla andra dubbellumentuber av vänstermodell.

Felplacering och dislokation kan upptäckas omedelbart och korrigeras med hjälp av den direktsända bild som visas på Ambu® aView™-skärmen.

I VivaSight-portföljen finns också VivaSight-SL, en enkellumentub med integrerad kamera, och bronkblockaren VivaSight-EB.

Skärm med hög upplösning

Både aScope 4 Broncho- och VivaSight-endoskopen ansluts till skärmenheten Ambu® aView™ som visar en bild på bara några sekunder och även är enkel att använda.

Se produkten

aScope 4 Broncho förenklar intubation och förbättrar patientsäkerheten

aScope 4 Broncho Slim underlättar bronkoskopin genom enkel införing och övervakning av dubbellumentub och bronkblockare. Den perfekta lösningen när bronkoskopi krävs som understöd vid enlungsventilation.

aScope 4 Broncho Slim är ett högkvalitativt bronkoskop för engångsbruk som eliminerar behovet av komplicerade rengöringsprocesser och minimerar risken for korskontaminering, vilket förbättrar patientsäkerheten och arbetsrutinerna.

aScope 4 Broncho Slim har låg vikt och en ergonomisk design som gör bronkoskopet bekvämt och lätt att använda. De stora böjningsvinklarna och den exakta spetsmanövreringen ger en smidig tubplacering och det är enkelt att verifiera att den har rätt position.

God synlighet

När aScope 4 Broncho Slim är anslutet till den bärbara aView-skärmen får man tillgång till tydliga och skarpa bilder och adaptiv ljusreglering som erbjuder god sikt vid införing av DLT och EBB och verifiering av placeringen.

 

Sex goda skäl att använda Ambus portfölj för
enlungsventilation

Visuell övervakning

Snabb och säker enlungsventilation med övervakning i realtid under införande och hela proceduren.

Införing och placering

Klara av utmaningarna med införing och placering vid enlungsventilation, till exempel behovet av förflyttning under pågående intubation och under proceduren som helhet

Förbättrar patientsäkerheten

Förbättrar patientsäkerheten eftersom det är lätt att upptäcka felaktig placering som då kan korrigeras direkt.

Snabb och effektiv

Lungisolering går snabbt och effektivt tack vare mindre tidskrävande intubation och snabbare visuell bekräftelse under och efter intubationen.

Lugn och tillförsikt

Ger narkosläkaren lugn och tillförsikt.

Ingen korskontaminering

Steril engångsprodukt utan risk för korskontaminering.

keyboard_arrow_up