Hantering av sekretion

Förbättra patientvården med aScope 4 Broncho för engångsbruk

Hantering av restsekretion och atelektaser

Ett av de vanligaste användningsområdena för bronkoskopi på IVA är hantering av restsekretion och atelektaser. Trots att detta är inte är förstahandsalternativet för rutinmässig lunghygien övervägs bronkoskopi ofta vid akut lunglobkollaps eller atelektas som drabbat mer än ett lungsegment. Visuell vägledning med bronkoskop rekommenderas ofta eftersom detta garanterar att man på ett säkert och effektivt sätt kan avlägsna sekret utan risk för att skada bronkernas slemhinna.1

Effektiv sugkapacitet för hantering av sekretion

Sugkanalen har en diameter på upp till 2,8 mm vilket gör aScope 4 Broncho Large till det idealiska valet framför återanvändbara bronkoskop vid hantering av sekretion.

Lyckades suga ut frukosten från en man som andades in den, det gick jättebra! Kanalen fungerade perfekt och jag fyllde snabbt en burk med stora bitar, inga problem.

- aScope-kund i västra Australien

Sex skäl till att bronkoskop för engångsbruk är ett måste på IVA

Bristen på tillgång till ett flexibelt skop kan få tragiska följder.2 Omedelbar tillgång, garanterad sterilitet och kort förberedelsetid gör aScope 4 Broncho till det perfekta valet för snabba ingrepp på IVA.

Ökad patientsäkerhet

aScope 4 Broncho erbjuder ökad patientsäkerhet och bättre arbetsrutiner eftersom det alltid är tillgängligt när det behövs.

Användarvänlig design

aScope 4 Broncho erbjuder tydliga, skarpa bilder och smidig och enkel manövrering.

Sterilt ur förpackningen

aScope 4 Broncho är sterilt och medför ingen risk för korskontaminering.

Ett system – 3 storlekar

aScope 4 Broncho ger dig ett enda system med tre storlekar utan extra kostnad:

Kostnadseffektivt

Låga investeringskostnader: aScope 4 Broncho är kostnadseffektivt.

Högkvalitativ bronkoskopi

aScope 4 Broncho erbjuder tydliga, skarpa bilder.

Referenser

  1. A. Ernst, Introduction to Bronchoscopy, kap. 12, sid. 115–123,  Jed A. Gorden, Bronchoscopy in the intensive care unit, Cambridge Medicine, 2009
  2. Cook TM, et al. Major complications of airway management in the UK: results of the Fourth National Audit Project of the Royal College of Anaesthetists and the Difficult Airway Society. Part 2 Intensive Care and Emergency Department. Br J Anaesth. 2011;106:632-42. 
keyboard_arrow_up