Intubation

Planera för det oväntade

Det idealiska valet vid intubation

Bronkoskopet aScope 4 Broncho för engångsbruk och videolaryngoskopet King Vision är redo för användning när och var som helst, och är idealiska för alla typer av intubation.

Standarder förändras

Den vårdpersonal som är inriktad på luftvägarna uppskattar i allt högre utsträckning bildbaserad utrustning som ökar patientsäkerheten och samtidigt ger bättre kontroll över kostnaderna.

Detta är en trend som förstärks i takt med att nya kliniska studier dokumenterar fördelarna med avancerad bildutrustning, till exempel för just intubation. Detta framgår också tydligt av de senaste riktlinjerna – både ASA-riktlinjerna om behandling av svåra luftvägar och den omfattande brittiska NAP 4-rapporten1 understryker vikten av att ha bildutrustning tillgänglig vid luftvägsbehandling.

Problem vid luftvägshantering är den absolut största orsaken till anestesirelaterad morbiditet och mortalitet.

Förutse – planera – agera

Ibland uppstår en situation som kräver expertkunskaper. Algoritmer för hantering av svåra luftvägar har börjat användas som ett kraftfullt hjälpmedel som hjälper läkare att lösa kritiska situationer. Att veta vilka enheter som bör användas i vilka situationer och ha fått tillräcklig utbildning i att använda dessa enheter kan vara fullständigt avgörande.

Ambu erbjuder en lösning för både väntade och oväntade situationer med utgångspunkt från utvärderingen av patienten inför anestesin och önskad intubationsmetodik. Oavsett vad som händer erbjuder vi enkla, flexibla och mångsidiga hjälpmedel som kan introduceras till rimlig kostnad. 

Videolaryngoskopet King Vision är lämpligt för rutinmässiga intubationer och de främre luftvägarna.

Det flexibla bronkoskopet aScope 4 Bronkoskop för engångsbruk kan användas för oral och nasal intubation av patienter, oavsett om de är vid medvetande eller ej. 

Säkra en svår luftväg

aScope 4 Broncho och videolaryngoskopet King Vision underlättar endotrakeal intubation genom att på ett indirekt sätt tillhandahålla en bild av glottisstrukturen. De ger dig en direkt bild av struphuvudet vilket innebär att man slipper problemet med att få de orala, faryngeala och laryngeala axlarna i linje.

Tillgänglighet till bronkoskop är ett återkommande problem

 

Att utrustning för hantering av svåra luftvägar saknas och att man heller inte fått tillräcklig utbildning i hur utrustningen används ansågs vara de faktorer som är de viktigaste skälen till dåliga utfall. Bristen på tillgång till ett fiberskop för undersökning av luftvägar eller hantering av svåra luftvägar var ett återkommande problem1

— Rekommendation för IVA från NAP4

Intubation via supraglottisk luftväg vid trakeal intubation

Att hantera en väntad eller oväntad svår luftväg med aScope 4 Broncho Slim som hjälpmedel för intubation via supraglottisk luftväg (SGA/iSGA) är en strategi som leder till minimala störningar av såväl ventilation som syresättning men också i ett senare skede möjliggör en snabb övergång till trakeal intubation om detta krävs.

Referenser

  1. NAP4 - 4th National Audit Project of The Royal College of Anaesthetists and The Difficult Airway Society.
    Läs hela rapporten
keyboard_arrow_up