Utbildning

Utmärkt visualisering för träning och utbildning

Träna intubation och bronkoskopi

Brist på utrustning och oro för att skada dyra endoskopisystem utgör i dagsläget hinder för att träna upp sina förmågor inom intubation och användning av flexibla bronkoskop.

Träning är av största vikt

Bristen på tillräcklig träning i att använda utrustning sågs som en avgörande eller bidragande faktor till dåliga patientutfall i 4th National Audit-rapporten från Storbritannien.1

I rapporten drogs även slutsatsen att förbättrade kunskaper i intubation och bronkoskopi kan förbättra patientsäkerheten. 

Det idealiska valet för träning i intubation och bronkoskopi

Bronkoskopet aScope 4 Broncho för engångsbruk gör det enklare att erbjuda tillgång till och träning i att använda flexibla bronkoskop för intubation utan att man behöver oroa sig för att skada dyr utrustning för flergångsbruk.

aScope 4 Broncho har samma egenskaper och fördelar som konventionella bronkoskopsystem. Arbetskanalens utformning och möjligheten att välja mellan tre olika storlekar innebär att bronkoskopet kan användas för träning på och utbildning i en mängd olika procedurer.

När träningen har slutförts behöver bronkoskopet bara kasseras. Man slipper helt bekymra sig över en dyr rengöringsprocess.

Skärm med hög upplösning

Ambu® aView™ är en bärbar högupplöst skärm som kan användas tillsammans med alla Ambus flexibla skop och tuber för engångsbruk vid enlungsventilation.

De tydliga högupplösta bilderna gör det enkelt att identifiera anatomiska riktmärken och styra instrumentet. Kombinerat med aScope 4 Broncho erbjuder aView en utmärkt färgåtergivning som gör det möjligt att urskilja lungvävnadens färger.

Användargränssnittet är lättförståeligt och både stillbilder och filmer kan sparas för senare användning och bedömning.

Se aView-skärmen

 

Referenser

  1. 4th National Audit Project of The Royal College of Anaesthetists and The Difficult Airway Society. Major complications of airway management in the United Kingdom Report and findings March 2011, Section 2, Clinical reviews
keyboard_arrow_up