Vilken är den
faktiska kostnaden för 
bronkoskopi?

Ladda ned referat

En ny studie utförd vid Guy’s och St Thomas NHS Foundation Trust Department of Anaesthesia har visat att bronkoskop för engångsbruk är mer kostnadseffektiva och medför lägre infektionsrisk än flexibla bronkoskop för flergångsbruk.

 

Ladda ner studiereferat

Ladda ner referat

 

Läs hela rapporten om studiens resultat som publicerats i tidskriften Anaesthesia.

 

Videoinformation

Titta på inspelningar från ett evenemang där författarna till studien presenterade viss bakgrundsinformation om sin forskning och där även Cori Ofstead deltog, expert på korskontamination.

Översikt
Centrala punkter från de tre presentationerna

11 minuter

Titta på filmen

Perspektiv
Cori L Ofstead (MSPH) presenterar forskningsresultat avseende effektiviteten vid reprocessing av bronkoskop.

38 minuter

Titta på filmen

Insikt
Två av författarna till studien, dr Imran Ahmad och dr Kariem El-Boghdadly, berättar hur de inkluderade risk och kostnad för infektion i sin analys.

20 minuter

Titta på filmen

Slutsatser
Lars Ehlers, professor i hälsoekonomi, presenterar slutsatserna kring de beräkningar av kostnadseffektivitet som presenteras i studien

7 minuter

Titta på filmen

Studiens resultat

• Jämförelse av kapitalkostnad 

Studien visade att då endast kapitalkostnader beaktas blir kostnaden för ett bronkoskop för flergångsbruk per patient 249 GBP jämfört med 220 GBP  för ett Ambu® aScope 4 bronkoskop för engångsbruk1

• Kostnaden för korskontaminering 

När kostnaden för infektionsbehandling (262 GBP) tas med i beräkningen ökar totalkostnaden per patient för ett bronkoskop för flergångsbruk från 249 till 511 GBP.  Detta innebär en total kostnadsbesparing på 291 GBP per förfarande.

• Slutsats

Studien kom till slutsatsen att bronkoskop för engångsbruk har ett antal fördelar gentemot sådana för flergångsbruk: ”Rönen från studien antyder att flexibla bronkoskop för engångsbruk är fördelaktiga vad gäller kostnadseffektivitet, korskontaminering och resursanvändning.” 

 

1Kostnaden per användningstillfälle för ett aScope™ bronkoskop för engångsbruk uppgavs av Ambu®.

 

Varför utfördes denna studie?

Den verkliga kostnaden för bronkoskopi kan vara svår att fastställa

Rutinmässiga bronkoskopier betraktas i allmänhet som säkra och kostnadseffektiva procedurer som hjälper patienter och till och med räddar liv. Att bestämma den verkliga kostnaden för procedurer som utförs med återanvändbara flexibla bronkoskop kan dock vara utmanande eftersom de:

• Ofta är uppdelade på avdelningar, budgetar och bundna till stora upphandlingskontrakt

• Inkluderar rörliga kostnader i samband med rengöringsprocessen, såsom rengöring av förbrukningsvaror, arbetstid och reparationer

• Inte inkluderar kostnaden för infektion, som kan uppstå till följd av korskontamineringn

 

Gå till botten
med problemet

Den nya studien som genomfördes vid Guy’s och St Thomas’ NHS Foundation Trust Department of Anaesthesia ger viss klarhet i frågan.

Denna studie är den första där man kombinerar en systematisk genomgång av relevant litteratur och en kvantifierad mikrokostnadsanalys i syfte att beräkna de risker och kostnader som är förknippade med korskontaminering och infektion.

 

Ladda ner ett studiereferat

Ladda ner referat

 

Läs hela rapporten om studiens resultat som publicerats i tidskriften Anaesthesia.

 

keyboard_arrow_up