Hälsoekonomi

Den faktiska kostnaden för bronkoskop för flergångsbruk

Vet du hur mycket det faktiskt kostar att använda ett bronkoskop för flergångsbruk?

Att använda ett bronkoskop medför en kostnad som är större än bara inköpet av utrustningen. Varenda steg i processen när ett bronkoskop används, rengörs, förvaras och transporteras är ännu en utgift som måste inkluderas när användningskostnaden beräknas. Publicerad litteratur visar också att ytterligare kostnader kan hänföras till risken att inte ha ett bronkoskop tillgängligt när det behövs samt risken för korskontaminering.

Rengöringsprocessen av endoskop är både komplicerad och dyr 

De nya komplicerade riktlinjerna (AAMI/ARON/SGNA) kräver över 100 steg vid rengöring av varje enskilt endoskop efter användningen och detta blir både dyrt, tidskrävande och resursintensivt. Baserat på ett antal oberoende studier beräknas kostnaderna för rengöring vara 50–153 USD per cykel. En kostnad som är gravt underskattad och står för en stor andel av totalkostnaden för bronkoskopiundersökningar.1

Tror du att ett rengjort bronkoskop faktiskt är rent?

Berätta mer

Vad kräver rengöringsprocessen?

76 min

Beräknad genomsnittlig tid för rengöring

50-153 $

Beräknade kostnader för rengöring av endoskop

STEG VID RENGÖRING

1

Förberedande rengöring vid användningsplatsen

2

Transport

3

Läckagetestning

4

Manuell rengöring

5

Högnivådesinficering och sköljning

6

Inspektion

7

Torkning och förvaring

8

Kontroll

9

Användning

10

Tillbaka till rengöringen

Engångsbruk eliminerar behovet av rengöring

Eftersom Ambus aScope 4 Broncho är avsett för engångsbruk kommer det inte att ligga kvar på sterilavdelningen, vara inlämnat för reparation eller använt på annan plats. Om sjukhusen eliminerar rengöringsprocessen så finns det stora belopp att spara och dessutom frigörs värdefulla resurser för annat.

Kostnader relaterade till reparation av bronkoskop för flergångsbruk

Det är oundvikligt. Bronkoskop för flergångsbruk går sönder emellanåt och måste repareras för höga belopp. Faktum är att en stor del av bronkoskopiavdelningarnas budget utgörs av reparationskostnader för skadade bronkoskop. De flesta reparationer görs av de böjbara spetsarna där läckage, revor och skadade ledare kräver olika typer av reparation, allt från mindre utbyten av delar till i princip helrenoveringar som kan ta flera veckor.2

Oberoende kostnadsstudier visar på en genomsnittskostnad på 3 259 USD per bronkoskopreparation.

Många reparationer och mycket arbetstid går åt för hanteringen av skop för flergångsbruk, något som bidrar till höga användningskostnader
 

Eliminera reparationskostnader med aScope 4 Broncho

Med aScope 4 Broncho för engångsbruk försvinner reparationskostnaderna totalt – för det är helt nytt varenda gång.

Kostnadsbördan för kapitalinvestering per procedur

Det är en avsevärd investering att köpa ett bronkoskop för flergångsbruk eftersom de kan kosta allt från 12 000 till 25 000 USD. Beroende på avdelningens storlek och antalet procedurer man genomför behövs oftast fler än ett bronkoskop för flergångsbruk för att täcka klinikens behov.

Ett antal oberoende studier pekar på att genomsnittskostnaden för kapitalinvesteringen ligger på 85 USD per procedur. 

Illustration som visar genomsnittskostnaden för kapitalinvesteringen ligger på 85 USD per bronkoskopi

Kombinationen av kapitalinvestering, reparation och rengöring ger en genomsnittlig kostnadsbörda på 314 USD per bronkoskopisk procedur.

Få fram ett bronkoskop till IVA

Titta på den här filmen för att se allt som krävs för att få fram ett bronkoskop till IVA och hur kostnaderna snabbt uppgår till en kostnad per användning som de flesta på sjukhuset aldrig inser.  

Ett problemfritt alternativ

I stället för en enorm grundinvestering får man den unika möjligheten att ”betala för vad man använder” genom att välja aScope 4 Broncho-systemet.

aScope 4 Broncho-systemet ger dig möjlighet att välja mellan tre storlekar som alltid är tillgängliga utan att man behöver investera i tre separata och dyra bronkoskop.
 

Visa produkter

Referenser

  1. Cori L. Ofstead et al 2017. ”A Glimpse at the True Cost of Reprocessing Endoscopes: Results of a Pilot Project” i International Journal of Healthcare Central Service Material Management

  2. R. A. McCahon and D. K. Whynes 2015, Cost comparison of re-usable and single-use fibrescopes in a large English teaching hospital

keyboard_arrow_up