Miljöpåverkan

En undersökning av miljöpåverkan vid användning av endoskop för flergångsbruk jämfört med endoskop för engångsbruk

Miljöpåverkan från endoskopanvändning

”Är det inte bättre för miljön att använda endoskop för flergångsbruk?” är en fråga vi ofta får höra, så vi bestämde oss för att undersöka saken. Detta är skälet till att professorer i miljö från södra Danmarks universitet, ledande inom sitt fack, har undersökt miljöpåverkan från bronkoskop för engångsbruk jämfört med den komplicerade och resurskrävande rengöringsprocess som krävs för bronkoskop för flergångsbruk.2-5

 

Rengöring av endoskop för flergångsbruk

Den mängd engångsprodukter och rengöringsmedel som krävs i rengöringsprocessen av ett enda återanvändbart endoskop kan vara överraskande för de flesta. Bilden visar ett exempel på hur mycket material som faktiskt behövs för att rengöra ett endoskop för flergångsbruk.1

Komplicerat kostar

US Center for Disease Control and Prevention (CDC) publicerade nyligen nya och mer omfattande riktlinjer för rengöring av återanvändbara endoskop.2 Och CDC är inte de enda – allt fler nationella myndigheter och lokala institutioner inför strikta(re) riktlinjer i syfte att minimera risken för korskontaminering och öka patientsäkerheten.3-5  

Riktlinjerna föreskriver omfattande användning av personlig skyddsutrustning och rengöringsmedel, något som inte bara leder till högre kostnader för rengöring utan även en större miljöbelastning. Trenden innebär att vi med större säkerhet kan säga att det ur miljöperspektiv inte är så stor skillnad mellan bronkoskop för flergångsbruk och de för engångsbruk – kanske kan det ändå vara bättre att välja ett för engångsbruk? 

”Användningen av rengöringsmaterial och personlig skyddsutrustning innebär att bronkoskop för flergångsbruk leder till jämförbar eller större material- och energiförbrukning samt utsläpp av CO2-ekvivalenter i förhållande till Ambu® aScope™ 4 Broncho för engångsbruk.”6 

 

Värdering av resurser

Värdet av knappa resurser i aScope 4 Broncho och material som används för att rengöra bronkoskop för flergångsbruk.4

Använda material

Energiåtgång för materialen i aScope™ 4 Broncho och material som används för att rengöra bronkoskop för flergångsbruk.4

CO2-utsläpp

CO2-utsläpp kopplade till aScope™ 4 Broncho och material som används för att rengöra bronkoskop för flergångsbruk.6

Perspektiv

CO2-utsläpp, knappa resurser, material m.m. kan vara svåra att ta ställning till – siffrorna kan kännas endera väldigt höga eller väldigt låga. Vi har försökt att sätta vissa av siffrorna i ett större perspektiv genom att koppla dem till sådant vi alla känner till och förstår.
 

Kassering av ett aScope motsvarar att slänga 349 g hushållsavfall7

Ett aScope

 

349 g hushållsavfall

CO2-ekvivalenter

Tusentals passagerare flyger varenda dag mellan New York och Los Angeles som är en av de mest trafikerade flyglinjerna i USA.
 


De totala CO2-utsläppen för 271 aScope 4 Broncho* motsvarar en passagerare som flyger från Los Angeles till New York**.

Man kan också uttrycka det så att 271 bronkoskopier med aScope 4 Broncho har samma CO2-belastning som denna enda passagerare på planet från Los Angeles till New York.

* Både tillverkning och kassering
** Enligt Simapro version 8.4.1.4 ger en person som flyger en km upphov till utsläpp på 0,11 kg CO2

Läs studien

I november 2018 publicerade American Journal of Environmental Protection resultaten från sin forskning: Comparative Study on Environmental Impacts of Reusable and Single-Use Bronchoscopes.

Läs studien här. 

Ladda ner

Referenser

  1. Ofstead CL, Quick MR, Eiland JE, Adams SJ. A Glimpse At The True Cost Of Reprocessing Endoscopes: Results Of A Pilot Project. www.bostonscientific.com [Internet]. 2017; Tillgänglig här: https://www.bostonscientific.com/content/dam/bostonscientific/uro-wh/portfolio-group/LithoVue/pdfs/Sterilization-Resource-Handout.pdf

  2. Center for Disease Control and Prevention. Essential Elements of a Reprocessing Program for Flexible Endoscopes – Recommendations of the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. 2016;1–12.

  3. AAMI. American National Standard - Flexible and semi-rigid endoscope processing in health care facilities. 2015; Tillgänglig här: https://my.aami.org/aamiresources/previewfiles/ST91_1504_preview.pdf

  4. SGNA. SGNA Standards: standards of infection control in reprocessing of flexible gastrointestinal endoscopes. Gastroenterol Nurs [Internet]. 2012;33(1):70–80. Tillgänglig här: https://www.sgna.org/Portals/0/Education/PDF/Standards-Guidelines/sgna_stand_of_infection_control_0812_FINAL.pdf

  5. AORN. Guidelines and Tools for the Sterile Processing Team. 2018.

  6. Sørensen B. L. and Grüttner H. Comparative Study on Environmental Impacts of Reusable and Single-Use Bronchoscopes. AJEP, 2018; 7(4) 55-62. Finns här: http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=163&doi=10.11648/j.ajep.20180704.11

  7. Nielsen, Thyge M. et al. 2016; Affalds-sortering på Gentofte Hospital.

 

keyboard_arrow_up