Tillgänglighet till
bronkoskop

Se till att bristen på bronkoskop blir ett passerat stadium

Bristen på flexibla bronkoskop kan få tragiska följder

I mars 2011 publicerade 4th National Audit Project (NAP4) vid The Royal College of Anaesthetists and The Difficult Airway Society en omfattande genomgång av alla rapporterade allvarliga komplikationer vid behandling av svår luftväg som förekommit i Storbritannien under ett års tid.

Brist på tillgänglig utrustning för hantering av svår luftväg på operation, akut och IVA sågs som en av de viktigaste faktorerna som ledde till dåliga patientutfall.1

50 % av luftvägskomplikationerna vid IVA ledde till dödsfall2

36

Luftväg på IVA

4

Fall med hjärnskador

11%

KVARSTÅENDE NEUROLOGISK SKADA

18

dödsfall

=50%

till dödsfall

Viktiga rekommendationer från NAP4

Att inte ha tillgång till ett flexibelt bronkoskop kan få fatala konsekvenser för patienten. Rekommendationer baserade på NAP4-undersökningen inkluderar därför följande:1

  • checkInvestera i tillräckligt med visualiseringsutrustning
  • checkTa fram och verkställ lämpliga träningsplaner

Ett flexibelt bronkoskop ska alltid finnas tillgängligt på IVA så att det är möjligt att kontrollera placeringen av trakeal-/trakeostomituber och underlätta fiberoptisk intubation eller placering av perkutan trakeostomi.

— Rekommendation för IVA från NAP41

Doktor Mark Dunn diskuterar behovet av att alltid ha bronkoskop omedelbart tillgängliga.

Alltid sterilt. Alltid tillgängligt.

Det sterila aScope 4 Broncho för engångsbruk förbättrar patientsäkerheten och arbetsrutinerna genom att det alltid är tillgängligt när det behövs.
 

Se produkter

 

Sjukvårdspersonal gående med en aView monitor och ett aScope 4 Broncho bronkoskop under armen

Planera bronkoskopier

Fundera på det – kan du alltid få tag på ett flexibelt bronkoskop när det behövs? Och hur är det på nätterna och helgerna?

På många IVA brukar man behöva beställa en bronkoskopvagn och sedan vänta. Men varenda minut räknas. Väntetiden kan bli allt mellan 30 minuter och flera timmar. Problemen blir än värre när det är svårt att få tag på personal. Vem är tillgänglig just i det ögonblick då bronkoskopet anländer?
 

Bronkoskopi ska kunna passa in i schemat
Planering idag jämfört med planering med aScope 4 Broncho

 

Planering idag

Tänk dig att du vill utföra fyra bronkoskopier idag. Hinner du med allihop? Är det säkert att du har ett bronkoskop till hands när det behövs, och finns övrig personal på plats? Hur lång tid tar det att få ett rent bronkoskop? Om du måste vänta till i morgon, vilka följder får en försenad behandling för dina patienter?

Planering med aScope 4 Broncho

Tänk dig i stället att du kan planera in bronkoskopier när du vill. Ditt bronkoskopisystem kan förberedas på några sekunder. Du kan om du så vill inleda varje dag med alla bronkoskopier eller skjuta på dem till senare. Även om detta senare råkar bli klockan två på natten kan du ändå utföra en bronkoskopi.

Konsekvens av försenad bronkoskopi

På grund av att bronkoskop ofta används på annat håll, håller på att reprocessas eller repareras är de inte alltid tillgängliga när de behövs.

I en nödsituation är det mycket viktigt att direkt ha tillgång till ett bronkoskop. En fördröjning på ett fåtal minuter kan leda till dödlig utgång för patienten om det innebär att man inte kan skapa en fri luftväg.

På IVA kan ett försenad bedside-förfarande som exempelvis BAL eller sekrethantering leda till en förlängd sjukhusvistelse.

I operationssalen kostar en försening på bara 10 minuter:

350 USD

 

Klocka med ett bronkoskop som visare

Referenser​

  1. NAP4 - 4th National Audit Project of The Royal College of Anaesthetists and The Difficult Airway Society. Läs hela rapporten (PDF)
  2. Cook TM, et al. Major complications of airway management in the UK: results of the Fourth National Audit Project of the Royal College of Anaesthetists and the Difficult Airway Society. Part 2 Intensive Care and Emergency Department. Br J Anaesth. 2011;106:632-42.

 

 

keyboard_arrow_up