Ambu® aScope 4 Cysto

aScope 4 Cysto är ett flexibelt endoskop för engångsbruk som ger dig kontroll över ditt schema och möjlighet till att vara mer produktiv - utan att kompromissa med kvaliteten på ditt arbete.

Tre sätt aScope 4 Cysto hjälper dig att öka produktiviteten

aScope 4 Cysto hjälper dig att förenkla ditt kliniska arbetsflöde, frigöra resurser och behandla fler patienter eftersom du:  

Alltid har ett nytt, sterilt cystoskop redo att användas direkt från förpackningen

Aldrig behöver omboka procedurer på grund av att endoskop rengörs eller repareras

Reducerar tid och kostnader som annars spenderats på rengöring

Förenklat ingrepp med aScope 4 Cysto

Finns alltid till hands

aScope 4 Cysto för engångsbruk är enkelt att ta med sig – var och när du än behöver det. Cystoskopet och Ambu® aView™ 2 Advance-monitorn är lätta, bärbara och enkla att installera. HD-skärmen kan placeras på valfri plats för inspelning av bilder och videoklipp så att du kan gå igenom resultaten med patienten eller kollegorna vid ett senare tillfälle.

Utmärkt bildupptagning

När nya Ambu® aScope™ 4 Cysto för engångsbruk används med den bärbara HD-monitorn Ambu® aView™ 2 Advance på hela 12,8 tum får du alltid skarpa och tydliga bilder. Tack vare att cystoskopet är avsett för engångsbruk är det aldrig slitet och bildkvaliteten blir alltid optimal. 

Läs mer om aView 2 Advance
Läs mer om aScope 4 Cysto

Nyhetsbrev från FDA om infektioner relaterade till urologiska endoskop för flergångsbruk

Den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (Food and Drug Administration – FDA) undersöker ett antal rapporter (MDR) om medicintekniska produkter avseende patientinfektioner och andra tänkbara kontaminationsproblem relaterade till reprocessade urologiska endoskop.

Läs hela rapporten här

Få ett effektivare arbetsflöde

Ambu® aScope ™ 4 Cysto erbjuder tydlig och skarp bild och smidig hantering, som inte försämras över tiden eftersom du får ett helt nytt cystoskop för varje ingrepp.

Lär dig mer om fördelarna, design, tekniska specifikationer, ladda ner datablad och broschyrer och ta reda på hur du kan prova produkten på din avdelning.

Se produkt

 

Vad tycker urologer om aScope 4 Cysto?

Första läkarbedömningar mycket positiva

På mindre än 150 dagar sedan produktlanseringen har över 100 sjukhus i USA börjat använda aScope 4 Cysto. Vi bad 31 urologer på 12 av dessa sjukhus att utvärdera vårt nya cystoskop för engångsbruk.

Denna rapport sammanfattar klinikernas mycket positiva utvärderingar av:

  • Övergripande prestanda från cystoskop och monitor 
  • Bildkvalitet
  • Böjningsförmåga

Den snabba acceptansen och lovande initiala  utvärderingar tyder på betydande fördelar för användare av denna cystoskopilösning för engångsbruk.

Ladda ner rapport

Vetenskapliga konferensposter

Dessa ej referentgranskade postrar, skapade av Ambu och distribuerade på EUGA 2020, ger en snabb översikt över urologernas oro när det gäller återanvändbara cystoskop och hur de ser på engångsalternativ.

EUGA
Undersökningsresultat:
Marknadsberedskap
Europeiska urologer visade intresse för att konvertera från konventionellt återanvändbara cystoskop till cystoskop för engångsbruk.
Se poster

EUGA
Undersökningsresultat:
Korskontaminering
Nästan hälften av de 105 urologerna var oroade över korskontaminering bland patienter kopplade till återanvändbara cystoskop.
Se poster

EUGA
Undersökningsresultat:
Flaskhalsar
89 av de 105 involverande urologerna rapporterade att de måste vänta på att cystoskop blir tillgängliga och majoriteten rapporterade också en försämring av bildkvaliteten och/eller hantering.
Se poster

UAA
Problem med återanvändbara cystoscop i Japan
De flesta av de 53 japanska urologerna i undersökningen hade upplevt problem med rengöringen och nästan en tredjedel hade upplevt problem med tillgänglighet.
Se poster

De tre första postrarna ovan är baserade på en undersökning bland 105 urologer fördelade jämnt i Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Den sista postern undersökte 53 japanska urologer. De var en del av programmet vid EUGA 2020 och UAA 2020.

ISPOR
Poster: Cystoskop-relaterade biverkningar
Tematiseringsanalys: De vanligaste biverkningarna relaterade till patientinfektion och positiva mikrobiologiska tester
Se poster

Om Ambu

Fokus på endoskopi för engångsbruk resulterar i hög kvalitet

År 2009 lanserade Ambu världens första flexibla bronkoskop för engångsbruk, Ambu® aScope™, och idag används över 600 000 av våra endoskop för engångsbruk på mer än 3500 sjukhus. Ambu aScope 4 Cysto bygger vidare på detta decennium av erfarenhet och kunskap.

Våra avancerade produktionsanläggningar har högkvalificerad personal som vet hur man tillverkar endoskop av högsta kvalitet. Cirka 20 procent av våra intäkter från endoskop för engångsbruk återinvesteras i forskning och utveckling.

Vi har ett starkt fokus på innovation inom engångsprodukter och samarbetar nära med vårdpersonal som ger oss råd och samutvecklar våra produkter för att säkerställa vår innovationskvalitet.

keyboard_arrow_up