Urologi

Ambu erbjuder urologiska endoskopilösningar för engångsbruk som bidrar till ökad produktivitet och ett enklare arbetsflöde

Endoskopilösningar för engångsbruk för användning vid urologiska ingrepp

Ambu är världens största och mest erfarna leverantör av innovativa endoskop för engångsbruk. Vi kommer inom kort att utöka vårt sortiment med ännu fler högkvalitativa urologiska endoskopilösningar för engångsbruk.

Ambu® aScope 4 Cysto

Ser till att du kan ta kontroll över dagens cystoskopier och bli mer effektiv.

LÄS MER

Nästa generations cystoskop

Ambu kommer att lansera ett sterilt engångscystoskop med hög upplösning under 2022.

Uretäroskop

Ambu kommer att lansera ett sterilt digitalt flexibelt engångsuretäroskop under 2022.

Kundberättelser

Dr Wasim Mahmalji berättar om hur aScope 4 Cysto-konceptet för engångsbruk har effektiviserat arbetsflödet, och hjälpt till att lösa utmaningar med cystoskopikapacitet på Hereford County Hospital.

Professor Helen O'Connell, AO Urological Surgeon i East Melbourne, diskuterar fördelarna med aScope 4 Cysto jämfört med de cystoskop för flergångsbruk som hon har använt tidigare.

Klinisk prestanda för Ambu® aScope 4 Cysto

Hur utvärderar urologer Ambu -engångscystoskopet?

Detta white paper förmedlar resultaten av urologers utvärdering av aScope 4 Cysto efter att ha utfört cystoskopier.

Detta white paper:

  • Är baserat på feedback från 380 urologer i Europa, Australien och Hong Kong
  • 64 (16,8%) av de deltagande urologerna är från Norden
  • Sammanfattar urologers uppfattningar om bildkvalitet, manövrerbarhet, navigering och övergripande prestanda
  • Indikerar en hög grad av tillfredsställelse bland urologer över hela världen

LADDA NER GLOBALT WHITE PAPER

Om Ambus lösningar för urologi

Ambu är världens största leverantör av endoskopilösningar för engångsbruk. Våra lösningar för urologi erbjuder:

  • Konsekvent kvalitet tack vare att ett helt nytt endoskop används vid varje ingrepp
  • En lösning som alltid är tillgänglig och enkel att förflytta 
  • En möjlighet att slippa reprocessing, dyra reparationer och risken för korskontaminering

Lär dig mer om Ambu aScope 4 Cysto

Fakta och siffror

Viktiga punkter
En enda sida med en översikt av referenser som sammanfattar viktiga vetenskapliga belägg avseende engångscystoskop.
Ladda ner one-pager

Dokumentation av klinisk evidens
Detaljerade sammanfattningar av publicerade kollegialt granskade studier av infektionskontroll, utförande och hälsoekonomi relaterade till cystoskopet aScope 4 Cysto för engångsbruk.
Ladda ned dokumentation

Utvärderingar av kliniska prestanda
Rapporten nedan sammanfattar urologernas första uppfattning om Ambu® aScope ™ 4 Cysto i Europa, Australien och Hong Kong. De utvärderade parametrarna inkluderar bildkvalitet, navigering och övergripande prestanda.
Ladda ner global report

aScope 4 Cysto:
100 % plastneutral i Europa och Latinamerika

Samarbetet med Plastic Bank® kommer att förhindra att över 100 ton plast hamnar i havet. Mängden motsvarar all den plast som används till Ambus samtliga aScope-produkter för engångsbruk i EMEA och Latinamerika varje år.
Läs mer

Nyhetsbrev från FDA om infektioner relaterade till urologiska endoskop för flergångsbruk

Den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (Food and Drug Administration – FDA) undersöker ett antal rapporter (MDR) om medicintekniska produkter avseende patientinfektioner och andra tänkbara kontaminationsproblem relaterade till reprocessade urologiska endoskop.

Läs hela rapporten här

Procedurer

Titta på korta videor där urologer utför undersökningar med aScope 4 Cysto-endoskopet för engångsbruk.

Stentborttagning
Dr Palese utför en cystoskopi med stentdragning

Se video

Botox-procedur
Dr Kennelly injicerar botulinumtoxin

Se video

Inläggning av kateter
Dr Vourganti utför en svår kateterinläggning

Se video

Övervakning av urinvägscancer
Dr Bechis övervakar urinvägscancer

Se video

Vetenskapliga konferensposter

Dessa ej referentgranskade postrar, skapade av Ambu och distribuerade på EUGA 2020, ger en snabb översikt över urologernas oro när det gäller återanvändbara cystoskop och hur de ser på engångsalternativ.

EUGA
Undersökningsresultat:
Marknadsberedskap
Europeiska urologer visade intresse för att konvertera från konventionellt återanvändbara cystoskop till cystoskop för engångsbruk.
Se poster

EUGA
Undersökningsresultat:
Korskontaminering
Nästan hälften av de 105 urologerna var oroade över korskontaminering bland patienter kopplade till återanvändbara cystoskop.
Se poster

EUGA
Undersökningsresultat:
Flaskhalsar
89 av de 105 involverande urologerna rapporterade att de måste vänta på att cystoskop blir tillgängliga och majoriteten rapporterade också en försämring av bildkvaliteten och/eller hantering.
Se poster

UAA
Problem med återanvändbara cystoscop i Japan
De flesta av de 53 japanska urologerna i undersökningen hade upplevt problem med rengöringen och nästan en tredjedel hade upplevt problem med tillgänglighet.
Se poster

De tre första postrarna ovan är baserade på en undersökning bland 105 urologer fördelade jämnt i Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Den sista postern undersökte 53 japanska urologer. De var en del av programmet vid EUGA 2020 och UAA 2020.

ISPOR
Poster: Cystoskop-relaterade biverkningar
Tematiseringsanalys: De vanligaste biverkningarna relaterade till patientinfektion och positiva mikrobiologiska tester
Se poster

Resurser från internet

Evidensbaserat innehåll för urogenital onkologi och urologi
UroToday

Analys av viktiga framsteg inom teknik, behandling och praxishantering
Urology Times

Urologiska organisationer delar med sig av bästa praxis och kunskaper
EAU
AUA
UAA

keyboard_arrow_up