Innebär koppelektroder
en risk för
dina patienter?

EEG-elektroder för flergångsbruk kan vara en källa till vårdrelaterade infektioner som beror på bakterier

Utforska nu

Påverkas er EEG-budget av dolda kostnader?

Vårdrelaterade infektioner är en av de vanligaste typerna av negativa händelser inom hälso- och sjukvården. Infektionerna leder inte bara avsevärda besvär för patienterna utan utgör också en avsevärd ekonomisk börda för vårdsystemen.1,2

Läs mer

Innebär otillräckliga rengöringsmetoder en risk för dina patienter?

Att rengöra EEG-koppelektroder för flergångsbruk är en omfattande och dyr process. 

Läs mer

keyboard_arrow_up