Påverkas er EEG-budget av dolda kostnader?

Medicintekniska produkter för flergångsbruk innebär infektionsrisk på grund av korskontaminering

Vårdrelaterade infektioner är en av de vanligaste typerna av negativa händelser inom hälso- och sjukvården. Infektionerna leder inte bara avsevärda besvär för patienterna utan utgör också en avsevärd ekonomisk börda för vårdsystemen.1,2
Varje dag har ungefär en av 25 inlagda patienter minst en vårdrelaterad infektion.1

Visste du att …

Koppelektroder för elektroencefalografi (EEG) finns för både flergångs- och engångsbruk. Produkten för engångsbruk gör det möjligt att minimera risken för korskontaminering.3

Högnivådesinficering

Innan EEG-koppelektroder fästs vid huvudsvålen ska huden rengöras och skrubbas för att avlägsna överhuden.4, 5 På grund av denna skrubbning klassas EEG-koppelektroder som semi-kritiska produkter. De kräver högnivådesinficering eller sterilisering.6, 7
Om EEG-koppelektroder kontamineras på grund av otillräcklig rengöring och används på en patient finns det risk för infektion.

Total kostnad för EEG-koppelektroder för flergångsbruk 

För att beräkna totalkostnaden för användning av EEG-koppelektroder för flergångsbruk måste både användningskostnaden och kostnaden för kliniska utfall bestämmas. 

Koppelektroder för engångsbruk eller flergångsbruk
Genomsnittskostnad per procedur12

Kontamineringsfrekvensen och risken för sepsis

Vid en studie 2018 undersöktes patogentillväxten och kontamineringsrisken på rengjorda användningsklara EEG-koppelektroder. Studien visade att 1 av 4 EEG-koppelektroder hyste bakterier. 88 % (7 av 8) av de identifierade bakterierna kategoriserades som en potentiell eller faktisk risk för infektion.8

Visste du att …

Sepsis är ett allvarligt tillstånd som kan leda till vävnadsskador, organsvikt och dödsfall och som kräver en mycket dyr behandling. 11 % av alla sepsisfall börjar med en hudinfektion.9, 10

Kostnad för kliniskt utfall (infektionsrisk)

För att identifiera risken för sepsis utformades en systematisk studie baserad på data från Truven Health Analytics där totalt 73 834 patienter ingick.11 De undersökta patienterna gjorde två öppenvårdsbesök. Vid det första besöket gjordes ingen EEG-undersökning, vid det andra besöket gjordes en EEG-undersökning. Sepsisfallen upptäcktes 14 dagar efter de två besöken.

 • 0 patienter hade sepsis 14 dagar efter det första besöket (utan EEG)
 • 24 patienter hade sepsis 14 dagar efter det andra besöket (med EEG)
  (33 fall per 100 000 EEG-undersökningar – 0,033 %)

Kostnaden för sepsis beräknades genom en granskning av sjukhusets kostnader relaterade till sepsis. Fler än nio miljoner patienter ingick. Medelkostnaden för hela sjukhuset för sepsis per patient var 33 718,9 USD.9

Användningskostnad

Baserat på studier från fyra sjukhus i USA där alla använde högnivådesinficering som rengöringsmetod beräknades inköps- och rengöringskostnader tillsammans uppgå till i genomsnitt ungefär 9 USD per användningstillfälle. Kostnaderna varierar mellan sjukhusen. Vid ett sjukhus låg summan av inköps- och rengöringskostnader på över 15 USD per användningstillfälle.
Data samlades in om bl.a.:

 • Kostnader relaterade till inköp
 • Tid ägnad åt rengöring
 • Rengöring av elektroderna

Inköpskostnaden per procedur uppskattades till 18,50 USD för EEG-koppelektroder för engångsbruk (Ambu© Neuroline-koppar).

Ladda ned referat

Referenser

 1. World Health Organization. Report on the Burden of Endemic Health Care-Associated Infection Worldwide. WHO Libr Cat Data; 2011.

 2. Burke JP. Infection Control – a problem for patient safety. N Engl J Med. 2003;348:651–6.

 3. Mazzaro N. Ambu Disposable Cup Electrode. 2010. Senaste åtkomst 6 dec. 2017.

 4. Teplan M. Fundamentals of EEG measurement. Meas Sci Rev 2002;2:1–11.

 5. Ferree TC, Luu PL, Russel GS, Tucker DM. Scalp electrode impedance, infection risk, and EEG data quality. J Chem Inf Model 2013;53:1689–99.

 6. Rutala WA, Weber DJ, The Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008. Centers for Disease Control and Prevention; 2008. Accessed 6 Dec 2017.

 7. Scott NK. Infection prevention: 2013 review and update for neurodiagnostic technologists. Neurodiagn J 2013;53:271–88.

 8. Albert N, Bena J, Runner J, Morrision J, Ciudad, Rice K, Keleekai N, Slifack. Contamination of Reusable EEG Electrodes, A Multicenter Study. 2018 poster presentation at APIC. Session 2103.

 9. Arefian H, Heublein S, Martin F, Younis MZ, Moerer O, Fischer D, et al. Hospital-related cost of sepsis: a systematic review. J Infect 2017;74:107–17.

 10. Centers for Disease Control and Prevention. Sepsis. 2017. Senaste åtkomst 6 dec. 2017.

 11. IBM Watson Health www.truvenhealth.com

 12. Sohrt A, et. al. PharmacoEconomics - Open 2018, Cost-effectiveness Analysis of Single-Use EEG Cup Electrodes Compared with Reusable EEG Cup Electrodes 

keyboard_arrow_up