Innebär koppelektroder en risk för patienterna?

EEG-elektroder för flergångsbruk kan vara en källa till bakterier som orsakar vårdrelaterade infektioner1

Visste du att EEG-elektroder klassificeras som semi-kritiska medicintekniska enheter?2 Det innebär strikta krav på desinficering3 – precis som för bronkoskop och koloskop. 

Otillräcklig rengöring av EEG-elektroder för flergångsbruk kan leda till vårdrelaterade infektioner.1 En WHO-rapport anger att vårdrelaterade infektioner är den vanligaste typen av negativa händelser inom vården. 7–10 % av alla inlagda patienter i världen drabbas av minst en vårdrelaterad infektion.3 Behandlingen av vårdrelaterade infektioner är kostsam för vårdsektorn och kan innebära stora bekymmer för patienterna.1 

1 av 4 EEG-elektroder för
flergångsbruk är kontaminerade1

En nyligen genomförd multicenterprövning undersökte om användningsfärdiga EEG-elektroder för flergångsbruk bar på bakterier som kunde vålla infektioner hos människor.1
1 av 4 befanns vara kontaminerade.1 De positiva odlingarna kategoriserades efter risken för vårdrelaterade infektioner. 90 % av de kontaminerade, rengjorda användningsfärdiga EEG-elektroderna hyste bakterier med potential att vålla en vårdrelaterad infektion.1

Ladda ned referat

Ladda ned en sammanfattning av multicenterprövningen nu.  
 

Ladda ned referat
 

Utsätts dina patienter för risker?

Alla patienter inom både öppen- och slutenvård riskerar att drabbas av vårdrelaterade infektioner. Vissa patientgrupper löper en högre risk, bland annat inom specialist- eller intensivvården.4

EEG-elektroder är semi-kritiska medicintekniska enheter som appliceras på skrubbad hud. Resultaten från prövningen visar att en hög andel rengjorda och användningsfärdiga EEG-elektroder är kontaminerade med bakterier som innebär eller kan innebära risker.1 Det kan med andra ord vara rimligt att göra en förnyad utvärdering av de rengöringsmetoder och rutiner som gäller för EEG-elektroder.1

Givetvis finns möjligheten att använda EEG-elektroder för engångsbruk för att minimera riskerna för korskontaminering mellan patienter.1 
 

Läs om vår koppelektrod

 

Desinficering är dyrt, komplicerat och tidskrävande 

Enbart rengöring får inte bort bakterierna. Desinficering krävs för att avlägsna mikroskopiska föroreningar, bland annat blod. 

Det finns tre desinficeringsnivåer, och EEG-elektroder för flergångsbruk kräver den allra striktaste nivån.3 Riktlinjerna för rengöring är också komplicerade. Om man följer dem i detalj tar rengöringen ungefär 20 minuter. Riktlinjerna föreslår också att EEG-elektroder för flergångsbruk kan steriliseras i autoklav.

Desinficeringskostnad

När man följer de officiella riktlinjerna blir rengöringen av EEG-elektroder för flergångsbruk en komplicerad och tidskrävande process. Lägger man ihop kostnaden för EEG-elektroder för flergångsbruk med kostnaden (och tiden) för att rengöra dem kan den här typen av elektroder snabbt bli riktigt dyra. 

Sjukhuset kan minska risken för vårdrelaterade infektioner

Många sjukhus har infört stränga desinficeringsrutiner som en flerdelad barriärstrategi i syfte att förhindra vårdrelaterade infektioner. Det är rimligt att överväga ett byte till EEG-elektroder för engångsbruk för att eliminera risken för korskontamination.1

 

Referenser

  1. N. M. M. Albert et al (2018) Contamination of Reusable Electroencephalography Electrodes: A Multi-Center Study

  2. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) requirements

  3. N. K. Scott (2013) Infection Prevention: 2013 Review and Update for Neurodiagnostic Technologists, The Neurodiagnostic Journal, 53:4, 271-288

  4. International Organisation of Societies for Electrophysiological Technology (OSET) – Guidelines for infection control in clinical Neurophysiology department 

 

keyboard_arrow_up