Hållbarhet

På Ambu är vi engagerade inom hållbarhet i vår affärsstrategi och våra värderingar, samt genom vårt engagemang i FN:s Global Compact.

Ambus hållbarhetspolicy

Ambu har över 80 års erfarenhet och en vision om att rädda liv och förbättra patientvården. Under åren som gått har vi gjort en imponerande resa där målet är att erbjuda våra kunder, och i slutänden även patienter, jorden runt de bästa tänkbara produkterna. Ambu har alltid varit fokuserat på hållbarhet i syfte att skapa verkligt värde för samhället som helhet. Detta genom att erbjuda bra produkter och ett hållbarhetsengagemang enligt principerna i FN:s Global Compact-initiativ. Ambu stödjer dessutom FN:s mål för en hållbar utveckling till fullo.

Vi arbetar med FN:s mål för en hållbar utveckling

Som undertecknare av FN:s Global Compact arbetar vi med de fyra principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption, och bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Våra främsta bidrag är inom ”God hälsa och välbefinnande”, ”Jämställdhet”, ”Hållbar energi för alla”, ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”, ”Hållbar konsumtion och produktion” och ”Bekämpa klimatförändringarna” (mål 3, 5, 7, 8, 12 och 13).

Läs mer om hållbarhet hos Ambu

Miljöpåverkan
Som global leverantör av medicintekniska engångsprodukter och största leverantör av endoskop för engångsbruk anser Ambu att det enda rätta är att föregå med gott exempel genom att ha hållbara arbetssätt och målsättningar.

Läs mer om vår miljöpåverkan

 

Hållbarhet
För att läsa mer om våra insatser, vår strategi, våra policyer och vår affärsetik när det gäller hållbarhet, besök vår företagswebbplats ambu.com.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

 

Läs vår senaste hållbarhetsrapport

Ladda ned vår senaste hållbarhetsrapport för mer information om vårt hållbarhetsarbete och våra initiativ.

Ladda ned rapport

keyboard_arrow_up