VÅR MILJÖPÅERKAN

Ambus strategi

Som global leverantör av medicintekniska engångsprodukter och största leverantör av endoskop för engångsbruk anser Ambu att det enda rätta är att föregå med gott exempel genom att ha hållbara arbetssätt och målsättningar.

Nuvarande regelverk innebär att vare sig Ambu eller slutanvändarna får återvinna de material som ingår i endoskopen på grund av smittspridningsrisken. Farligt avfall måste brännas eller steriliseras innan det deponeras som avfall.

Trots detta arbetar vi träget för att kunna bearbeta och återvinna endoskop i framtiden, men fram till dess strävar vi efter att hitta andra sätt att bidra till den cirkulära ekonomin.

Några av våra insatser:

Samarbete med Plastic Bank®

Tillsammans med Plastic Bank® kommer Ambu att förhindra att över 100 ton plast hamnar i havet.

Åtagande att följa FN:s Global Compact

Ambu följer FN:s Global Compact-principer. Våra åtgärder överensstämmer med FN:s 17 mål för hållbar utveckling. 

Läs mer

Mål och åtgärder

Flera storlekar av Ambus larynxmask AuraGain liggande på rad på ett bord

100 % ftalatfria produkter

Från och med oktober 2020 används inga ftalater (ett ämne som kan vara skadligt) i Ambus produkter.

100 % återvinningsbar sekundärförpackning

För aScope 4-serien1

2 450 solpaneler

 • Finns vid produktionsanläggningen i Penang
 • Producerar ungefär 1 300 MWh el per år
 • Motsvarar 10 % av vår totala elförbrukning i Malaysia

Energieffektiv produktion

 • 10 energieffektiva formsprutningsmaskiner vid vår tillverkningsanläggning i Xiamen, Kina
 • Maskinerna förbrukar 40 % färre kilowattimmar än de gamla och minskar därmed våra CO2-utsläpp

Mål (till 2025)

 • 95% av alla nya produkter som släpps efter 2025 är PVC-fria
 • Alla förpackningar återvinningsbara, återanvändningsbara eller komposterbara
 • 50% mindre koldioxidutsläpp jämfört med referensnivån för 2019

Samarbeten och projekt

Vi kräver att alla våra samarbetspartners skriver under Ambus uppförandekod som innebär att de åtar sig att följa alla miljölagar, standarder och riktlinjer i de jurisdiktioner där de är verksamma. Nedan hittar du korta beskrivningar av samarbeten och pilotprojekt som bedrivs tillsammans med organisationer som har samma värderingar och målsättningar som vi när det gäller hållbarhet.

Samarbete för plastneutralitet

Vi är världens största leverantör av engångsendoskop och vill agera ansvarsfullt genom att sträva efter att välja material som innebär att våra produkter kan återvinnas och därmed bidra till en cirkulär ekonomi.

Som en del av vårt arbete för att hitta möjligheter till att i framtiden kunna bearbeta och återvinna endoskop på ett säkert sätt har vi inlett ett samarbete med Plastic Bank® för att på så sätt hjälpa till att samla in allt plastavfall som finns i världshaven och förbättra tillvaron för känsliga kustsamhällen.

Hur samarbetet fungerar

Vårt samarbete med Plastic Bank® går ut på att ge insamlare i kustsamhällen i Filippinerna och Indonesien incitament att samla in plastavfall som annars skulle ha hamnat i havet. Plastic Bank® bygger upp etiska ekosystem för återvinning och bearbetar materialen så att de kan återföras till den globala tillverkningskedjan.

Främjar tillväxt

Insamlarna får betalt för materialet de samlar in, pengar de kan använda för att försörja sina familjer, till exempel för att skaffa:

 • Mat
 • Skolgång
 • Sjukförsäkring

Kompenserar för våra produkters miljöpåverkan

Den insamlade plasten motsvarar all den plast som används till Ambus samtliga aScope-produkter för engångsbruk i EMEA och Latinamerika varje år. Plastic Bank har en blockchain-plattform, Alchemy™, som ser till att all insamlad plast redovisas på ett transparent och spårbart sätt.

Ambu ansluter sig till Plastic Bank

Ambu ansluter sig till Operation Clean Sweep

Ett internationellt program för att stoppa plastförlust

Operation Operation Clean Sweep® (OCS) har som mål att se till att kulor, flingor och pulver i plast som används vid olika tillverkningsanläggningar hanteras med nödvändig försiktighet och inte släpps ut i vattendrag.

Mindre plastmaterial kan släppas ut under alla etapper i värdekedjan, inklusive tillverkning, hantering, transport, förädling och återvinning.

Ambu avlägger ett löfte för miljön

Genom att gå med i OCS lovar Ambu att vidta de sex åtgärder som ingår i programmet:

 1. Förbättra arbetsplatsens utformning för att förebygga och åtgärda utsläpp.
 2. Utforma och informera om interna rutiner för att uppnå nollförlust av industriplast.
 3. Genomföra personalutbildningar och ställa krav på att medarbetarna förhindrar, innesluter, rengör och avfallshanterar plastutsläpp korrekt.
 4. Regelbunden resultatgranskning.
 5. Följa alla tillämpliga nationella och lokala regelverk avseende inneslutning av industriplast.
 6. Uppmuntra samarbetsparter (underentreprenörer, speditörer, återförsäljare m.fl.) att sträva efter samma målsättningar.

Två pilotprojekt

Målet: Förvandla plastmasker till nya produkter av högsta kvalitet

Läs mer om vårt initiativ tillsammans med danska Teknologisk Institut och Rigshospitalet, Köpenhamns största specialistsjukhus.

Titta på filmen

Ett "Take-back" system för hantering av aScope-avfall  

Ett sammarbete med Sharps Compliance i USA har gjort det möjligt för oss att erbjuda kunder en tjänst där Sharps Compliance:

 • Stöder insamling av Ambu-endoskop för engångsbruk för DOT-kompatibel frakt

 • Behandlar plast genom sin patenterade avfallskonverteringsprocess för att generera elektricitet

 • Säkerställer att batterier och elektronik återvinns och bearbetas av certifierade återvinnare

Referenser​

 1. Force Technology, End of Life Report, 4-5, September 2014 and amended in December 2017 and July 2019 (update of calculations).
keyboard_arrow_up