Vår historia

Ända sedan 1937 har banbrytande idéer sporrat vårt arbete för att skapa effektiva vårdlösningar.

För en enklare tillvaro

Ambus företagsfilosofi har alltid byggt på en önskan om att förenkla tillvaron för läkare och att skapa innovativa produkter som kan rädda liv. Innovation och entreprenörskap är det viktigaste för Ambu. Så har det alltid varit. Så kommer det alltid att vara.

Vår historia

1937 grundade ingenjören Holger Hesse Testa-laboratoriet som senare blev till Ambu. Hesse utvecklade produkter som gjorde skillnad för patienter och läkare. Sicca-hemometern är den första produkten som gör det möjligt för allmänläkare på småkliniker att mäta andelen hemoglobin utan att behöva skicka iväg blodprov till ett externt laboratorium.

Ambu-blåsan

Det verkliga genombrottet kom 1956 när Ambus ventilationsblåsa kom ut på marknaden. Produkten hade utvecklats i samarbete med narkosläkaren Henning Ruben. Detta blev världens första självuppblåsande andningsballong, och en viktig milstolpe i utvecklingen av akutvårdsutrustning. Ambu-blåsan blir snabbt en permanent del i sjukhusens och ambulansvårdens basutrustning. Testa-laboratoriet – som så småningom blir Ambu – växer.

Tillväxten

Under 1960- och 1970-talen fortsätter Testa, som nu leds av Holger Hesses änka, att växa. Flera viktiga produkter lanseras, bland annat dockor, PEEP-ventilen, EKG-simulatorn och många fler.
 
Mot slutet av 1970-talet är efterfrågan på Ambus produkter enorm. Ett globalt distributionsnätverk och säljföretag stärker Ambus position på den globala marknaden för medicinsk vård och träning. Produkterna är nu uppdelade i två kategorier: produkter för återupplivning och träning.


Ambu får sitt namn

1986 byter Testa-laboratoriet namn till Ambu International, och sex år senare innebär en efterlängtad börsnotering att Ambu nu officiellt är ett internationellt företag. 

Elektrodverksamheten

2001 förvärvade Ambu Medicotest, den största elektrodtillverkaren i Europa. Med förvärvet följde en stor portfölj högkvalitativa elektroder med namnet BlueSensor. Nu vidtas också de första stegen för att gradvis förflytta Ambus tillverkning från Danmark till Malaysia och Kina.
 
Det är också nu som Ambu börjar inrikta sig i högre grad på att vidareutveckla enheter för engångsbruk. Inom vårdsektorn och på flera andra marknader växer efterfrågan på engångsprodukter, och successivt blir engångsbruk en självklar del av vår strategi.
 

Dagsläget

Sedan 2009 då vi lanserade världens första flexibla videskop för engångsbruk har vi gått i bräschen för endoskopiska engångsprodukter. Ambu® aScope™ is är en avancerad plattform för bättre patientvård som optimerar vårdens arbetsflöden och sänker vårdkostnaderna.

Vi har löpande byggt vidare på vårt betydelsefulla arv genom att ta fram och vidareutveckla banbrytande idéer och omvandla dem till effektiva vårdlösningar. Detta har fört oss fram till vad vi är idag – ett av världens mest respekterade medicinteknikföretag.

keyboard_arrow_up