Engångsprodukter för endoskopi, anestesi, patientövervakning och patientdiagnostik

Miljontals patienter och sjukvårdspersonal runt om i världen förlitar sig på den effektivitet, säkerhet och funktionssäkerhet som Ambus medicintekniska produkter erbjuder.

De allra senaste banbrytande lösningarna

Ambu har den erfarenhet, det engagemang och de effektiva tillverkningsprocesser som krävs för att ta fram högkvalitativa lösningar som sedan blir värdefulla för dig i form av de allra senaste banbrytande lösningarna.

Vår skickliga personal har både den erfarenhet och de kunskaper som krävs för att tillverka högkvalitativa medicintekniska enheter för engångsbruk, och våra avancerade produktionsanläggningar kan snabbt ställas om för högre produktion om behov uppstår.

Vår inriktning på innovation av engångsprodukter och vårt nära samarbete med sjukvårdspersonal som ger oss råd och deltar i vår produktutveckling gör att vi konsekvent överträffar oss själva.

keyboard_arrow_up