PÅ SJUKHUS

Neonatalavdelning

Ambu är din partner inom neonatalvård. Neonatalpatienter är oerhört sköra och känsliga. Vi har därför ägnat särskilt omsorg åt alla våra produkter för nyfödda så att de inte bara erbjuder samma höga kvalitet och tillförlitlighet som våra modeller för vuxna patienter, utan även tar hänsyn till spädbarnets större sårbarhet och känslighet – vår Ambu Mark IV andningsballong för spädbarn är bara ett exempel.


Neonatalavdelning

Det är över femtio år sedan Ambu uppfann den första självuppblåsande andningsballongen: ”Ambu-blåsan”. Vi är och förblir engagerade i att utveckla innovativa produkter som bidrar till att rädda liv och underlättar tillvaron för de läkare och sjuksköterskor som arbetar inom neonatalvården. 

Ambu erbjuder ett brett produktsortiment för neonatalpatienter – allt från den oundgängliga SPUR-andningsballongen till våra hjärtelektroder. EKG-elektroderna för neonatologivården är utformade för sjukhusets allra mest krävande förhållanden – de 38 grader och den 80-procentiga luftfuktighet som råder i en kuvös. Våra elektroder är också mycket varsamma mot det för tidigt födda barnets sköra hud.  Alla produkter är givetvis avsedda för engångsbruk och sparar därmed värdefull tid vid kritiska lägen och minimerar smittorisken – något som alltid står i fokus.

Ambu Baby är en utmärkt produkt för träning både tack vare dess naturtrogna utseende och funktion – ventilation är endast möjlig när huvudet har rätt position. Träning på en docka av denna typ innebär att vårdgivarna får det självförtroende de behöver för att kunna utföra basala livsuppehållande åtgärder när de hjälper spädbarn på riktigt.

keyboard_arrow_up